عبدالرضا اله وردی
متخصص: کودکان
عبدالرضا اله وردی
تگ لاین: متخصص: کودکان
زمینه‌های کاری:
آدرس: تهران، بیمارستان پارس، بیمارستان محب کوثر، بیمارستان مصطفی خمینی، کلینیک بیمارستان پیامبران، بیمارستان جم
پیوندها:
هم‌رسانی با دوستان
ساعت کاری عبدالرضا اله وردی
« هفته گذشته
هفته آینده »
درخواست نوبت دیدار
دیدگاه شما
ارسال پیام
به منظور آگاهی از نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، رزومه، ساعت کاری عبدالرضا اله وردی با شماره‌های نوشته‌شده، تماس بگیرید.
شما در این جا، توانایی آشنایی با رزومه و بیوگرافی دکتر، نوبت دهی اینترنتی، اینستاگرام، شماره تلفن مطب، آدرس مطب، تلگرام، روزهای کاری دکتر و دیگر کانال‌های تماس با عبدالرضا اله وردی را خواهید داشت.
لطفا پیش از مراجعه با تلفن نوشته‌شده، زنگ بزنید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
دکتر زهرا نوروزیان فرد دکتر شیوا خیربخش دکتر شیما عظیم زاد راضیه فرقانی ( نازی آباد شرقی ) دکتر حسن سحرخیز دکتر فرنوش عیوضی
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر سیده نرگس عامری الحسینی دکتر محمود رفیعی فرد دکتر سیدمحمد علی حسینی خلیلی دکتر نیما ناصری زاده دکتر سیمین دخت حبیب زاده دکتر الهه امیری کردستانی
نمایه‌های عبدالرضا اله وردی
عبدالرضا اله وردی در کلیک درمان عبدالرضا اله وردی در دکترفارسی عبدالرضا اله وردی در دکتر نزدیک
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger