زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: گواهی پرده بکارت، مشاوره قبل از ازدواج، گرفتن نمونه HIV، آزمایش پاپ اسمیر، تنظیم خانواده
تهران، خانی آباد نو
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، مشاوره قبل از ازدواج، درمان عفونت ها و واژینیت، آزمایش پاپ اسمیر، گذاشتن IUD
تهران، خانی آباد نو
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger