گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی آنلاین، لکنت، نقص توجه
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger