گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (خانه اصفهان)
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (خانه اصفهان)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، عکس برداری از حنجره، بازی درمانی، درمان لکنت، نوروفیدبک
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger