دکتر - - (اکباتان)
دکتر - - (اکباتان)
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بروساژ دندان، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر فریبا اکباتانی
دکتر فریبا اکباتانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، اوردنچر، طرح لبخند، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت
تهران
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger