شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: سمعک رسیور داخل کانال، سمعک نامرئی، نمایندگی سمعک، تعمیر سمعک، شنوایی سنجی
تهران، -
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger