دکتر محمدرضا بحرینی اصفهانی (خیابان باغ گلدسته)
دکتر محمدرضا بحرینی اصفهانی (خیابان باغ گلدسته)
متخصص: طب سوزنی
زمینه‌های کاری: کمک به افزایش قد در سنین رشد، ارتقای باروری بروش IVF، طب سوزنی، افسردگی و اضطراب، درمان سندرم تونل کارپ
اصفهان، خیابان باغ گلدسته
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger