دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مداخله در بحران های خودکشی، درمان اختلالات اضطرابی، روانکاوی، درمان وسواس، روانشناس بالینی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger