دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دنداپزشک زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، ایمپلنت
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger