خوی
خوی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: برداشتن زگیل، IUD گذاری، درمان انواع عفونت های زنان، زیبایی زنان، تعیین جنسیت جنین
خوی، -
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger