کرج
کرج
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: درمان وسواس، درمان اختلالات اضطرابی، روانکاوی، روانشناس بالینی، مداخله در بحران های خودکشی
کرج، -
رویا نعمتی
رویا نعمتی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: درمان وسواس، آزمون هوش، درمان اضطراب، مشاوره هوش، مشاوره ازدواج
کرج، چهارراه طالقانی
دکتر حمداله سعیدی
دکتر حمداله سعیدی
متخصص: روانپزشکی (اعصاب، روان)
زمینه‌های کاری: درمان تخصصی مشکلات جنسی، پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، بیش فعالی کودکان
کرج، چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger