دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: روانشناس بالینی، روانکاوی، خانواده درمانگر، درمان وسواس، درمان اختلالات اضطرابی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger