خوی (تخته پل)
خوی (تخته پل)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: برداشتن زگیل، زگیل تناسلی، آزمایش پاپ اسمیر، گواهی بکارت، تغذیه جهت افزایش هوش جنین
خوی، -
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger