گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی آنلاین، لکنت، نقص توجه
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات متابولیکی، پارکینسون، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تولید گفتار
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
زمینه‌های کاری: استفاده از روش های نوین درمانی درکی حرکتی و حسی حرکتی، موسیقی درمانی انفرادی و گروهی، کاردرمانی ذهنی، تاخیر حرکتی، اتیسم
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی - (پیروزی)
گفتاردرمانی - (پیروزی)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، تاخیر گفتار، مشکلات شنوایی، مشکلات تلفظی
تهران، -
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger