روانپزشکی و روانشناسی برنا (پیروزی)
روانپزشکی و روانشناسی برنا (پیروزی)
زمینه‌های کاری: CRT، ناخن جویدن، نورو سایکوتراپی، تکانشگری، TDCS و TES
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: نقص توجه، اختلالات یادگیری، اختلال گفتار و زبان، گفتاردرمانی آنلاین، لکنت
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: موسیقی درمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، سوختگی، مشکلات تولید گفتار
تهران، خیابان آزادی
کاردرمانی برنا (پیروزی)
کاردرمانی برنا (پیروزی)
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: تاخیر حرکتی، تاخیر ذهنی، فیزیکال تراپی، مداخلات تخصصی در بیماران ارتوپدی، اسنوزلن تراپی
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
زمینه‌های کاری: تربیت شنیداری، آپراکسی، عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات بلع، کم شنوایی
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
زمینه‌های کاری: سندروم داون، فلج مغزی، نوروفیدبک، موسیقی درمانی انفرادی و گروهی، آموزش سنجش ورود به مدرسه بصورت کاملا تخصصی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger