دکتر ماندانا عطاری
دکتر ماندانا عطاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، فیشور سیلانت
تهران
دکتر آزاده نوری
دکتر آزاده نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، دندانپزشک زیبایی‌، جراحی دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، دروازه تهران
دکتر فرنوش عیوضی
دکتر فرنوش عیوضی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی
تهران، چیتگر
دکتر محمد روستایی
دکتر محمد روستایی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، عصب کشی، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر
تهران، خیابان ایران
دکتر حسن سحرخیز
دکتر حسن سحرخیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت
تهران، سعادت آباد
دکتر سعید صفائیان پور
دکتر سعید صفائیان پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، الهیه
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان نهفته
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیلوفر چرخند
دکتر نیلوفر چرخند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، پروتز ثابت و متحرک، لمینیت، روکش دندان، ایمپلنت
تهران، جردن
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، لمینت emax، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش زیرکونیا
تهران، خیابان ابوذر
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان، بروساژ دندان، جراحی بدون درد
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، روکش دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرید نیکیان
دکتر فرید نیکیان
فلوشیپ: ایمپلنت
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت، درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، پروتز ثابت و متحرک، جراحی دندان عقل نهفته
تهران، سعادت آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، ایمپلنت، ارتودنسی
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، طرح لبخند، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان
تهران، -
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، -
دکتر - -
دکتر - -
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند
تهران
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جرمگیری دندان، پی آرپی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، پی آرپی، پروتز ثابت دندان
تهران، -
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اوردنچر، طرح لبخند، بروساژ دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، لمینت دندان، بازسازی دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، روکش دندان، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، اوردنچر، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، ایمپلنت، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger