زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: گرفتن نمونه HIV، درمان عفونت ها و واژینیت، تنظیم خانواده، گذاشتن IUD، گواهی پرده بکارت
تهران، خانی آباد نو
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: گرفتن نمونه HIV، بهداشت و مشکلات دوران یائسگی، گذاشتن IUD، مشاوره قبل از ازدواج، مراقبت های دوران بارداری
تهران، خانی آباد نو
موتور جست‌وجوی آنلاین دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger